New GFM OFW Center: A Tribute to Our Bayaning OFWs and Their Families

man on white ladder

This upcoming OFW CENTER has features to accommodate the needs of OFWs and their families. The Global Filipino Movement Foundation, Inc. (GFM) is a 10-year-old non-stock, non-profit Christian foundation that was put up as a ministry of various Bible-believing church leaders and Christian businessmen for the millions of Overseas Filipino Workers. For 10 years now, […]

Successful TULONG PUSO Orientation, held by GFM in partnership with NRCO

man stranding on straight road photo during daytime

Naging matagumpay ang NRCO Orientation in partnership with GFM na ginanap noong January 26, 2021 sa pamamagitan ng ZOOM. 87 participants mula sa ating church partners ang nakalahok sa event na ito. Nawa’y marami silang natutunan mula sa ibinahagi ni Labor Attache Roel Martin patungkol sa TULONG PUSO na programa ng OWWA-NRCO.   Nagpapasalamat kami […]

GFM ON THE MOVE: Beyond pandemic response and calamity relief

woman in white floral shirt wearing black goggles

I am Jun Gaviola, at your service. I greet you with a sense of gratitude to our Almighty God for the New Year 2021. Beginning this January, I begin my term as the Executive Director of the Global Filipino Movement. I am looking forward to serving our fellow kababayang OFWs. We at GFM envisioned ourselves […]

Tuloy-tuloy ang serbisyo ng GFM!

woman in gray dress resting her hands on white table

Mga Kabayan, kayo ba ay may concerns o nangangailangan ng assistance? Ang Global Filipino Movement ay handang tumulong sa inyo. Hindi na kailangang pumunta sa aming tanggapan, bukas ang aming mga linya sa panahong ito.