Tuloy-tuloy ang serbisyo ng GFM!

woman in gray dress resting her hands on white table

Mga Kabayan, kayo ba ay may concerns o nangangailangan ng assistance? Ang Global Filipino Movement ay handang tumulong sa inyo. Hindi na kailangang pumunta sa aming tanggapan, bukas ang aming mga linya sa panahong ito.