Here’s some of the new things that’s happening at GFM:

tuloy tuloy ang serbisyo ng gfm

Tuloy-tuloy ang serbisyo ng GFM!

Mga Kabayan, kayo ba ay may concerns o nangangailangan ng assistance? Ang Global Filipino Movement ay handang tumulong sa inyo. Hindi na kailangang pumunta sa aming tanggapan, bukas ang aming mga linya sa panahong ito.